Posted in Հեռավար աշխատանք, Մարզական օր

Մայիսյան հավաք և մարզվող Քոլեջիկներ

Մայիսյան 15-րդ բաց հավաքին Քոլեջը ներկայանում է իր մարզական ֆիլմերով։

 

Տեսանյութերը ներկայացված է Քոլեջի 2-4 տարեկանների (5 խմբերի) դաստիարակների օգնականներ Մարիամ Պետրոսյանի, Անի Մարտիրոսյանի, Իրինա Սարգսյանի և դաստիարակներ Հասմիկ Նազարյանի և Նելլի Պողոսյանի կողմից։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s