Posted in Uncategorized

Նկարի պատմություն

Մեր այսօրվա թեման է՝ իմ նկարների պատմությունը։ Երեխաները ցույց են տալիս իրենց մանկական նկարներից մի քանիսը, իսկ մայրիկները պատմում են նկարների մասին։ Դե եկեք հետևենք։

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s