Posted in Հեռավար աշխատանք, Ես կարողանում եմ

Ինքնաշեն խաղալիք

Ուրախ օր։ Երեխաներն այսօր իրեց  մայրիկների օգնությամբ պատրաստել են  ինքնաշեն խաղալիքներ։

Իսկ Ալիսան անպայման ուզում է ներկայացնել, թե մայրիկն ու հայրիկն ինչ են սիրում։

Փոքրիկ խոհարարը

Քանքանյան Սոֆի

Հովսեփյան Ռուբեն և մայրիկ

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s