Posted in Դաստիարակի ինքնակրթություն

Դաստիարակի լաբարատորիա

Screenshot_20200318-135959_Gallery

<<Դաստիարակի ինքնակրթություն և խոսքի մշակույթ>> թեման՝Վիլյամ Սարոյանի <<Ծիծա՛ղ>> ստեղծագործությունն է։

Ծիծաղը բարեկամանալու նշան է։ Այդպես ավելի հեշտ է ընկերանալ, հասկանալ դիմացինին։ Ծիծաղը պետք է լինի հենց այդ պահին, երբ ինչ-որ բան ծիծաղելի է, իսկ, որպես պատիժ՝ անհնար։

Ու կարևոր է, որ ծիծաղը չնեղացնի, չվիրավորի որևէ մեկին։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s