Posted in Հեռավար աշխատանք, Uncategorized

Հեռավար աշխատանքի երկրորդ օր

Այսօր մեր առցանց աշխատանքի երկրորդ օրն է։ Երեխաները պատմում են իրենց ընտանիքի անդամների մասին։

Սարգսյան Լիան բլբլում է

 

Ղազարյան Դավիթ

Ղորղանյան Մարգարիտա և Մարգարիտա տատիկ

 

Մանասերյան Միքայել

Վահանյան Տաթև

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s