Posted in Հեռավար աշխատանք, Uncategorized

Համով ափսե

Screenshot_20181004-192034_GalleryԱյսօրվանից մեկնարկվեց առցանց աշխատանքի երկրորդ շաբաթը։ Չնայած մեր ներքին անհանգստությանը (կորոնավիրուսի հետ կապված) մենք փորձում ենք ծնողների հետ միասին հետաքրքիր դարձնել երեխաների առօրյան։

Սիդոյան Նարեկ և մայրիկ

Քանքանհան Սոֆի

Մանասեյան Միքայել

Ղազարյան Դավիթ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s