Posted in Հեռավար աշխատանք, Խոհանոցային գործունեություն

Համով ափսե

Screenshot_20181004-192034_GalleryԱյսօրվանից մեկնարկվեց առցանց աշխատանքի երկրորդ շաբաթը։ Չնայած մեր ներքին անհանգստությանը (կորոնավիրուսի հետ կապված) մենք փորձում ենք ծնողների հետ միասին հետաքրքիր դարձնել երեխաների առօրյան։

Սիդոյան Նարեկ և մայրիկ

Քանքանհան Սոֆի

Մանասեյան Միքայել

Ղազարյան Դավիթ