Posted in Դիջիթեք 2019, Uncategorized

Ամանորն ընտանիքում

Ձմեռային ուսումնական արձակուրդի ընթացքում, հեռավար գործունեության շնորհիվ ստեղծվեց և հավաքվեց «Ամանորն ընտանիքում» փաթեթը:

Նախագիծը իրականացրել են քոլեջի նախակրթարանի 2-4 տարեկանները և ծնողները:

Ծնողները հաճույքով և ոգևորված են նկարել նյութերը:
Սոֆիի մայրիկն ասաց.
-Սոֆիիս շատ եմ աշխատացրել ձեր խաթր:

Արդյունքում զարգանում է երեխայի ինքնուրույնությունը և բանավոր խոսքը,իսկ ծնողները ծանոթանում են մեդիա հմտություններին:

Որպես աշխատանքային գործիք օգտագործվել է տեսանկարահանող հեռախոսներ և PowerDirector ծրագիրը:

Մկրտչյան Արսեն 4.5տարեկան
Իմ ավտոմեքենաներով տոնածառը

Մանուկյան Գայանե /4տարեկան/

«Համով, հոտով տոնածառ »

Ամբարյան Դանիել /4 տարեկան/

Ձմեռ պապիկի նվերները

Քանքանյան Սոֆի /2.5 տարեկան

Ամիրյան Ալլեն 3.5տարեկան

Հակոբյան Լիկա 4.5 տարեկան

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s